menu close menu

SPLOŠNI POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE

 

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Frizerstvo in lasuljarstvo “KODRČEK” - Matejka Mavsar Kužnik s.p., Ljubljanska c. 70, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju organizator ali  Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK).
Nagradna igra poteka od 13.5.2013 do vključno 15.6.2013. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.
 

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec klikniti gumb “Všeč mi je/Like” na profilu Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK na Facebook-u.  Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK ne zaračunava.
Obvestilo o morebitni nagradi bo udeleženec prejel kot zasebno sporočilo na svojem Facebook profilu. Za prevzem nagrade veljajo določila navedena v 5. točki Splošnih pogojev nagradne igre.
»V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetju Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK,  ter njihovi ožji družinski člani.«


3. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 13.5.2013 do vključno 15.6.2013.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na  www.frizerstvo-kodrcek.si/splosni-pogoji-nagradne-igre
Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 17.6.2013 izžrebal enega nagrajenca, ki bo prejel darilni bon za modno barvanje z barvami Na-Yo in striženje z dodatki v vrednosti 60,00 €.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na www.frizerstvo-kodrcek.si/splosni-pogoji-nagradne-igre


4. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Žrebanje nagrade bo potekalo 17.6.2013 na naslovu organizatorja.
Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščen po zasebnem sporočilu na Facebooku, podan ob zaključku nagradne igre in na  Facebook profilu Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK. Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK si pridružuje pravico, da nagrajenca ob objavi na zidu/wall svojega Facebook profila tudi označi/tag-a.


5. Prevzem nagrad

Nagrado bo nagrajenec prejeli po pošti na naslov, ki ga bo sporočil.
 

6. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko podjetje Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko, pošte in elektronske pošte. Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 

7. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK in na spletnem mestu www.frizerstvo-kodrcek.si.
Splošni pogoji nagradne igre so dostopni na www.frizerstvo-kodrcek.si. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@frizerstvo-kodrcek.si«.

V Novem mestu, dne 10.5.2013

Frizerstvo in lasuljarstvo KODRČEK

Kontakt

  • Frizerstvo in lasuljarstvo “KODRČEK”
  • Matejka Mavsar Kužnik s.p.
  • Ljubljanska c. 70
  • 8000 Novo mesto

  • : 90348923
  • T: 07 / 33 26 028
  • M: 041 / 985 082
  • E: mateja.mavsar@gmail.com

Povpraševanje